Jenjang Karir HPA

  1. — Anggota Biasa (AB)
  2. — Pengurus Melati (PLx)
  3. — Pengurus Meranti (PRx)
  4. — Pengurus Jati (PJx)
  5. — Pengarah Melati (PL1)
  6. — Pengarah Meranti (PR1)
  7. — Pengarah Jati (PJ1)
  8. Pengarah Jati Emas (PJE)
  9. Pengarah Jati Intan (PJI)
  10. Pengarah Jati Mahkota (PJM)

Iklan